Hämeen valmennuspalvelut

Tietoa yhteistyökumppaneille

Tervetuloa mukaan parantamaan Hämeen työllisyysmahdollisuuksia!

Teemme yritysten kanssa yhteistyötä ja autamme yrityksiä ja osaajia kohtaamaan toisiaan.

Mikä Aamos on, mitä teemme?

Aamos on pääasiassa työnhaun ja tietotekniikan koulutusta ja ohjausta tarjoava ympäri maata toimiva innovatiivinen yritys, joka kohtaa tuhansia eri alojen ammattilaisia kuukausittain. Me teemme työtämme TE-toimistojen ja yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteistyössä ja ohjaamme työnhakijoita ohjauspalveluiden ja valmennusten kautta. Ohjaamme ja valmennamme ihmisiä motivoitumaan, innostumaan, löytämään työtä ja tarttumaan uusiin haasteisiin. Palveluidemme kautta pyrimme myös ohjaamaan työntekijän ja työnantajan saman pöydän ääreen.

Miksi yhteistyöhön kanssamme?

Aamos Group Oy:n valmentajat ovat työnhaun eri vaiheissa työnhakijan ensisijaisena tukena niin ohjaus- kuin valmennuspalveluissa. Valmentajat ovat aitiopaikalla työnhakijoiden potentiaalin tunnistamisessa. 

Aamoksella on osaamistai ja tietotaitoa, jonka kautta voimme auttaa ihmisiä työllistymään tehokkaammin. Arvioimme ja kartoitamme työnhakija-asiakkaidemme osaamista ja autamme heitä luomaan yhteyksiä työnantajiin. 

Työnhakijan palvelutarpeista riippuen hyödynnämme alueen laajaa toimijaverkostoa ja autamme työnhakijaa löytämään tarvit-semaansa palvelua. Tarjoamme kaikille asiakasryhmille ja asiakkaille henkilökohtaista ja tuloksellista ohjauspalvelua auttaaksemme jokaista saavuttamaan tavoitteensa.

Miten Aamos auttaa:​

Rohkaistaan ja innostetaan ihmisiä löytämään ­työtä ja ­tarttumaan ­uusiin­ mahdollisuuksiin!

Ota yhteyttä